Παρέμβαση του τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητήριο στον Γ. Βρούτση

Γράφει η Μαρία Χοδρογιάννη, Δημοσιογράφος

Επιστολή έστειλε ο πρόεδρος του τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Κωστής Ζωγραφίδης στον υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση. Με την επιστολή του ο κ. Ζωγραφίδης παραθέτει τι προτάσεις του φορέα αλλά και και τους προβληματισμούς που προέκυψαν μετά την δημοσίευση της Απόφασης με Αριθ. 13031/Δ1.4551 (ΦΕΚ Β΄ 994 23-03-2020).

Με τις προτάσεις γίνεται προσπάθεια ώστε ο υπουργός να κατανοήσει τις ανάγκες που υπάρχουν και να συνδράμει με μέτρα ώστε να στηριχθούν πραγματικά οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω της πανδημίας.

Αναλυτικά στην επιστολή προς τον κ. Βρούτση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Προς :

Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

κ. Ι. Βρούτση

Θέμα : Προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητήριου Δωδεκανήσου μετά την δημοσίευση της Απόφασης με Αριθ. 13031/Δ1.4551 (ΦΕΚ Β΄ 994 23-03-2020).

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε αυτήν την δύσκολη χρονική συγκυρία που βιώνουμε όλοι, στην οποία καλούμαστε να προσαρμοστούμεμε γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς, θέλουμε αρχικά να σας συγχαρούμε για την άμεση νομοθέτηση των μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων αλλά και για στην άμεση προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου σας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ σας αποστέλλουμε την παρούσα μας επιστολή για να σας παραθέσουμε ορισμένες προτάσεις και προβληματισμούς μας, που προέκυψαν μετά την δημοσίευση της Απόφασης με Αριθ. 13031/Δ1.4551 (ΦΕΚ Β΄ 994 23-03-2020).

Πιο συγκεκριμένα :

Α) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ».

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προσθήκη διότι θα υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις πληττόμενων επιχειρήσεων που οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων τους δεν ανεστάλησαν όλες την ίδια ημέρα.

Με αυτή την προσθήκη :

  • 1) Το Υπουργείο Εργασίας θα έχει την απόλυτα ορθή πληροφόρηση, για να υπολογίσει σωστά το ύψος της ειδικής αποζημίωσης που αναλογεί στον καθένα.
  • 2) Ο e-ΕΦΚΑ θα γνωρίζει μέχρι ποια ημερομηνία θα πρέπει αναζητά εισφορές από τον εργοδότη.
  • 3) Θα υπάρχει πληρέστερη πληροφόρηση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο.

Β) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ «ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ».

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προσθήκη επειδή πιστεύουμε ότι θα προκύψουν σίγουρα περιπτώσεις που θα χρειαστεί να διακοπεί η αναστολή ορισμένων εργαζόμενών, λόγω π.χ έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων, αντικατάστασης εργαζόμενου που δεν θα τελεί σε αναστολή, κ.ά,

Με την προσθήκη αυτή :

  • 1) Το Υπουργείο Εργασίας θα έχει την απόλυτα ορθή πληροφόρηση, για να υπολογίσει σωστά το ύψος της ειδικής αποζημίωσης που αναλογεί στον καθένα.
  • 2) Ο e-ΕΦΚΑ θα γνωρίζει από ποια ημερομηνία θα πρέπει αναζητά εκ νέου εισφορές από τον εργοδότη.
  • 3) Θα διευκολυνθούν εργοδότες και εργαζόμενοι σε περίπτωση που χρειαστεί να διακοπεί η αναστολή οποιουδήποτε εργαζόμενων.

Γ) ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ π.χ ΕΩΣ 31/03/2020.

Προτείνουμε την συγκεκριμένη προσθήκη διότι μπορεί να προκύψει ένας εργαζόμενος να τεθεί σε αναστολή είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία από ότι οι άλλοι που αρχικά δηλώθηκαν, είτε να τεθεί σε εκ νέου αναστολή, για κάποιον από τους λόγους που σας αναγράφουμε ανωτέρω.

Δ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ « ΙΙ »ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

Σύμφωνα με το εδάφιο αυτό οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους.

Επειδή έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία των πολιτών και επειδή δεν διαθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), προτείνουμε να συμπληρωθεί στην εν λόγω διάταξη, ότι η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να γνωστοποιηθεί και με οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ μήνυμα στο κινητό, μήνυμα σε εφαρμογή κινητού κλπ).

Στα πλαίσια της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, σας προτείνουμε να προβλεφθεί η εξαγωγή από το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ της Υπεύθυνης Δήλωσης να μπορεί να γίνει ατομικά για κάθε εργαζόμενο.

Ε) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.

Όπως έγινε γνωστόη Απόφαση με Αριθ. 13031/Δ1.4551 (ΦΕΚ Β΄ 994 23-03-2020) στο άρθρο 1, διαχωρίζει τις επιχειρήσεις/εργοδότες με δύο κατηγορίες, αυτές :

α) των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ή,

β) που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.

Επειδή όμως υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που τους έχει επιβληθεί από το κράτος προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και ταυτόχρονα εμπίπτουν και στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάση των ΚΑΔ που έχει ορίσει το Υπουργείου εργασίας,ενώ εκμεταλλεύονται/λειτουργούν σε ιδιόκτητο ακίνητο, ίσως θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και αυτή η περίπτωση για την αποφυγή λαθών και παρερμηνειών. (Παραδείγματα επιχειρήσεων είναι τα εποχικά και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχεία, τα εστιατόρια κλπ).

ΣΤ) Υ.Α 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19»

Επειδή δεχόμαστε πλήθος τηλεφωνημάτων για την Υ.Α 12998/232/23-3-2020, η οποία αναφέρεται σε πολλά σημεία της 13031/Δ1.4551 (ΦΕΚ Β΄ 994 23-03-2020) και η οποία ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, ίσως πρέπει να γίνει μια σχετική διευκρίνιση.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, θεωρείστε όλες τις προτάσεις και τις απόψεις μας απόλυτα καλόπιστες, διότι έχουν ως μοναδικό σκοπό την διευκόλυνση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων καθώς και για την διασφάλιση των συμφερόντων του Κράτους μας.

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.