Σωματικός – ψυχικός βιασμός και κακοποίηση της ουσίας…

Οποιαδήποτε ενέργεια που αποτελεί ψυχικό, συναισθηματικό ή σωματικό βιασμό η κακοποίηση κάποιου, προφανώς χωρίς τη συναίνεσή του, είναι έγκλημα απεχθές

Περισσότερα