Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: 21 Δεκεμβρίου 1828 ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση της ΣΣΕ

21 Δεκεμβρίου 1828 δημοσιεύεται το διάταγμα, με το οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει στο Ναύπλιο τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Η

Περισσότερα