Ο ρόλος των Κοζάκων στην ένωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία και η αναγνώριση από τον Πούτιν

Τον 15ο αιώνα, μια στρατιωτική ομάδα, οι Κοζάκοι, άρχισε να αναπτύσσεται στις νότιες ουκρανικές στέπες και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην

Περισσότερα