Όταν δεν έχεις δική σου ιστορία, πολιτισμό και χώρα, κλέβεις από τους άλλους…

Γράφει ο Παναγιώτης Τσαγκάρης, Θεολόγου – Υπ. Δρ. Θεολογίας Κάθε εχέφρων πολιτισμένος άνθρωπος οφείλει να καταδικάσει μετά βδελυγμίας και να

Περισσότερα