Τεχνική Εκπαίδευση με άλλη ματιά! 

Γράφει ο Παναγιώτης – Ευάγγελος Μακροποδάρας, Εκπαιδευτικός / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση

Περισσότερα

Προγράμματα κατάρτισης: Ένα χρήσιμο εργαλείο στο εκπαιδευτικό σύστημα

Γράφει ο Παναγιώτης Α. Μακροποδάρας, Εκπαιδευτικός  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού

Περισσότερα