Ερωτήσεις (ας απαντήσουν) για Αρχιεπίσκοπο και Ιερά Σύνοδο

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γράφει ο Κώστας Μαυρόπουλος Δημοσιογράφος

Περισσότερα

Ἡ καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης

Γράφει ο Κώστας Μαυρόπουλος , Δημοσιογράφος – συγγραφεύς Ἡ καταστροφή τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἐπῆλθεν ὅταν ζητήθηκε ἀπό ὁρισμένους «ἀριστερίζοντας», διά

Περισσότερα

Με αφορμή την διακοπήν του ποδοσφαιρικού αγώνος Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού

Γράφει ο Κώστας Μαυρόπουλος, Δημοσιογράφος – Συγγραφεύς Με ἀφορμήν τά λάθη Ἑλλήνων διαιτητῶν, προσκαλοῦνται νά διαιτητεύσουν ξένοι διαιτηταί, οἱ ὁποῖοι

Περισσότερα

Καταστρεπτικές επιδράσεις εις την Ελληνικήν γλώσσαν

Γράφει ο Κώστας Μαυρόπουλος, Δημοσιογράφος – συγγραφεύς Ἐγώ δέν ἐσπούδασα εἰς πανεπιστημιακήν Σχολήν Φιλολογίας, ἀλλά πάντα εἶχα μίαν λατρείαν εἰς τήν

Περισσότερα

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργόν Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιον Τσίπραν

ΠΡΟΣ: Πρωθυπουργόν Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιον Τσίπραν Κύριε Πρωθυπουργέ! Τί συμβαίνει μέ τούς Ὑπουργούς, πού διορίζετε! Καλῶς, ἂν οἱ ἴδιοι δέν

Περισσότερα

Ακούγοντας τον λόγον του Μίκη Θεοδωράκη στην συκγέντρωσιν του Συντάγματος

Γράφει ο Κώστας Μαυρόπουλος, Δημοσιογράφος-συγγραφέας Τὸ πρῶτον, τὸ ὁποῖον θέλω νά σημειώσω εἰς τὸ πάρον σχόλιον, ἀγαπητὲ ἀναγνῶστα, εἶναι: ὅτι τὸ

Περισσότερα

Πότε οι «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» μας απέδειξαν ότι είναι «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» ;

Γράφει ο Κώστας Μαυρόπουλος Δημοσιογράφος-συγγραφέας Ἂς θέσωμεν τὸ θέμα τῶν «Συμμάχων» μας εἰς ἱστορικὴν ἀνασκόπησιν! Βεβαίως κάθε κυβέρνησις ἐνός κράτους εἶναι

Περισσότερα

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ στόν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος

Γράφει ο Κώστας Μαυρόπουλος, Δημοσιογράφος- Συγγραφεύς Γεννήθηκα στήν παρακτίαν πόλιν τῆς Ῥωσίας Τουαψέ, ἀπό Ἕλληνες γονεῖς 4 Σεπτεμβρίου 1937. Τόν Αὔγουστον

Περισσότερα