Τι είναι το nearshoring και reshoring και πώς απειλούν την παγκόσμια ειρήνη το 2023

Γράφει ο Αμφικτρύων Στα πρώτα χρόνια της παγκοσμιοποίησης οι μεγάλες πολυεθνικές είχαν οργανώσει διεθνοποιημένες και κατακερματισμένες αλυσίδες παραγωγής και διάθεσης

Περισσότερα

Η επικείμενη διάσκεψη της G20 φέρνει αναταραχές και διαφωνίες

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης, Δημοσιογράφος Οι αναταραχές στο διεθνές περιβάλλον έχουν φέρει μεγάλη αναστάτωση στις αγορές και στις τοπικές

Περισσότερα