Η τύχη των συμβάσεων την εποχή του κορωνοϊού (Η ανωτέρα βία και η καλή πίστη)

Γράφει η Ουρανία Β. Ζερβομπεάκου, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, LLM Eργατικού Δικαίου Η ραγδαία εξάπλωση παγκοσμίως του κορωνοϊού SARS-CoV και

Περισσότερα