Έχει δικαίωμα να την σέβεσαι, όχι επειδή είναι γυναίκα, αλλά επειδή είναι άνθρωπος

Γράφουν οι: Βόσσου Μαγδαληνή (Μάγδα), Φοιτήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Ντάμπου Μαρία, Πτυχιούχος

Περισσότερα