Ο Όμηρος, οι Τούρκοι, Εμείς και η Δημοκρατία!

Κάθε επιδρομή, επίθεση, διαγούμισμα, πειρατεία, απαιτεί νομιμοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης η δικαιολόγηση κάθε πράξης. Από την αυγή της

Περισσότερα