Τα ξεπερασμένα του Μαρξισμού: Από την πάλη των τάξεων στην πάλη με την εξουσία

Tου  Νίκου Αναγνωστάτου Ο Μαρξισμός κυριάρχησε τον περασμένο αιώνα, διότι τα εύηχα κηρύγματά του, έβρισκαν ευήκοα ώτα, στον ταλαιπωρημένο και εν

Περισσότερα