Μαρία Κουρή: Η είσοδος και ανάδειξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παραμένει πρόκληση

Η Μαρία (Μαίρη) Κουρή – Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφ. Αττικής – Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών – Ιατρός-Ακτινοδιαγνώστης,

Περισσότερα