Ημερολόγιο καταστρώματος. Σταύρος… o άνθρωπος που νομίζει ότι ήρθε για να μείνει

Γράφει ο Μηχανικός  Πρώτος στόχος στο συνέδριο του Ποταμιού ήταν η επανεκκίνηση. Δεν είπε ο Θοεδωράκης προς τα πού θα

Περισσότερα