Στην Ορεστιάδα ο Σαμαράς για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη και «Έτος Καραθεοδωρή»

Στην Ορεστιάδα και τη Νέα Βύσσα θα βρεθεί τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνςη Σαμαράς το Σάββατο 23 και την Κυριακή

Περισσότερα