Σε αναζήτηση λύσης για τα σκουπίδια

Γράφει ο Παναγιώτης Γαλάνης, ΠΜΣ Περιβάλλοντος, Νομική Αθηνών Αποβάλλοντας τα από-βλητα: Το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων και η περίπτωση του

Περισσότερα

Δασικοί χάρτες και Εθνικό Κτηματολόγιο μεταξύ νεωτερικότητας και φαυλότητας

Γράφει ο Παναγιώτης Γαλάνης, ΠΜΣ Περιβάλλοντος, Νομική Αθηνών Σε μία χώρα όπου η γραφειοκρατία και η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, στοχοθέτησης

Περισσότερα