Ημερολόγιο καταστρώματος. Ζήμενς και τα λουκούλλεια γεύματα στο προεδρικό αεροπλάνο…

Γράφει ο Μηχανικός   Όταν στην αρχή της κρίσης  τα παλληκάρια της Ζήμενς  είχαν περάσει ανενόχλητοι τα σύνορα κι ο ένας βρήκε καταφύγιο

Περισσότερα

Ημερολόγιο καταστρώματος. Ποιος παίρνει στα σοβαρά τον Αντώναρο;

Γράφει ο Μηχανικός Βλέπει ο Αντώναρος ότι δεν τον παίρνει κανείς στα σοβαρα, ότι στον δρόμο οι άνθρωποι τον χλευάζουν,

Περισσότερα