Τα προσωπικά εισοδήματα του 55% των Ελλήνων έχουν επηρεασθεί από την πανδημία

Γράφει ο Νίκος Καρδούλας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία και Συνταγματάρχης ε.α.

Δύο από τα πιο σημαντικά ερωτήματα του Ευρωβαρόμετρου του Νοεμβρίου 2020 προς στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν αν η πανδημία έχει επίπτωση στα προσωπικά τους εισοδήματα και ποια οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στην έκθεσή του το Ευρωβαρόμετρο αναφέρει για την κατάσταση της οικονομίας στην ΕΕ:

· Η οικονομική πρόβλεψη του φθινοπώρου 2020 προβλέπει ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ θα συρρικνωθεί κατά 7,8% το 2020 και θα ανακάμψει με ανάπτυξη 4,2% το 2021 και 3% το 2022 και η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συρρικνωθεί κατά 7,4% το 2020 και θα ανακάμψει με ανάπτυξη 4,1% το 2021 και 3% το 2022.

· Η πρόγνωση για τις απώλειες θέσεων εργασίας, προβλέπει αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη ζώνη του ευρώ από 7,5% το 2019 σε 8,3% το 2020 και 9,4% το 2021, ενώ το 2022 θα μειωθεί σε 8,9% και το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί από 6,7% το 2019 σε 7,7% το 2020 και 8,6% το 2021, ενώ το 2022 θα μειωθεί σε 8,0%.

· Αναμένεται αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων πολύ σημαντική σε ολόκληρη την ΕΕ φέτος. Η πρόβλεψη προβλέπει το συνολικό δημόσιο έλλειμμα της ζώνης του ευρώ θα αυξηθεί από 0,6% του ΑΕΠ το 2019 σε περίπου 8,8% το 2020, ενώ θα μειωθεί σε 6,4% το 2021 και σε 4,7% το 2022.

Επιπτώσεις της πανδημίας στα προσωπικά εισοδήματα

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στην ΕΕ (39%) δηλώνουν ότι η πανδημία έχει ήδη επηρεάσει τα προσωπικά τους εισοδήματα, το 27% δηλώνει ότι, παρόλο που δεν έχουν ακόμη δει αντίκτυπο, το περιμένουν στο μέλλον, ενώ το 27% δηλώνει ότι η πανδημία δεν θα έχει καμία επίδραση στα προσωπικά του εισοδήματα.

Σε πέντε κράτη μέλη, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες λένε ότι η πανδημία έχει ήδη επηρεάσει τα προσωπικά τους εισοδήματα: Κύπρος (57%), Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία (και οι τρεις 55%) και Βουλγαρία (53%). Αντίθετα, λιγότερο από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων λένε ότι έχουν ήδη δει αντίκτυπο στη Δανία (17%), στο Λουξεμβούργο (19%), στην Ολλανδία και τη Φινλανδία (και οι δύο 21%).

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στη Δανία (54%) δηλώνουν ότι η πανδημία δεν θα έχει καμία επίδραση στο προσωπικό τους εισόδημα και αυτή η άποψη είναι επίσης ισχυρή μεταξύ των ερωτηθέντων στο Λουξεμβούργο (46%), στη Γερμανία (43%), στην Ολλανδία και στη Φινλανδία (και οι δύο 41%), ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων έχει την άποψη αυτή στην Κύπρο (9%), στην Ελλάδα (10%), στην Ισπανία και στη Ρουμανία (και οι δύο 11%).

Στην Ελλάδα, η οποία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ μετά την Κύπρο, όσον αφορά την επίπτωση της πανδημίας στα προσωπικά εισοδήματα, το 55% δηλώνει ότι έχει ήδη απώλειες στο προσωπικό του εισόδημα, το 31,5% δηλώνει ότι, παρόλο που δεν έχει ακόμη δει αντίκτυπο, το περιμένει στο μέλλον, ενώ μόλις το 9,9% δηλώνει ότι η πανδημία δεν θα έχει καμία επίδραση στα προσωπικά του εισοδήματα.

Γενικά, ο αντίκτυπος της πανδημίας στο προσωπικό εισόδημα των ερωτηθέντων γίνεται πιο αισθητός σε χώρες της νότιας Ευρώπης παρά στο βορρά.

Οικονομικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην ΕΕ

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (73%) δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες στην προσωπική τους ζωή από την έναρξη της πανδημίας.

Συγκεκριμένα στην ΕΕ, το 24% δηλώνει ότι δεν έχει οικονομικά προβλήματα, το 17% δηλώνει ότι έχει απώλεια εισοδήματος, το 14% ότι χρησιμοποιεί προσωπικές αποταμιεύσεις και το 13% ότι βιώνει ανεργία ή μερική ανεργία. Άλλα οικονομικά προβλήματα που δήλωσαν οι πολίτες, είναι η πληρωμή ενοικίου, λογαριασμών ή τραπεζικών δανείων (9%), η αίτηση οικονομικής βοήθειας (δανεικά) από φίλους (7%), η δυσκολία σε ποιοτικά και αξιοπρεπή γεύματα (5%), η πτώχευση (2%) και το 6% αναφέρει άλλα οικονομικά προβλήματα.

Η μη ύπαρξη οικονομικών προβλημάτων κυριαρχεί σε 17 από τα 27 κράτη μέλη, η απώλεια εισοδήματος είναι η πιο κοινή οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ερωτηθέντες σε 5 χώρες, ενώ σε 5 χώρες το πιο κοινό πρόβλημα είναι η χρήση προσωπικών αποταμιεύσεων.

Στις περισσότερες χώρες, τα τρία πρώτα προβλήματα είναι η απώλεια εισοδήματος, η χρήση προσωπικών αποταμιεύσεων και η ανεργίαμε εξαίρεση την Κύπρο, όπου δυσκολεύονται να πληρώσουν ενοίκια, λογαριασμούς ή τραπεζικά δάνεια.

Τα υψηλότερα ποσοστά που αναφέρουν απώλεια εισοδήματος από την έναρξη της πανδημίας είναι στην Ισπανία (22%), στην Ουγγαρία (41%), στην Ελλάδα (20%) και στην Κύπρο (19%), ενώ το Λουξεμβούργο (9%) και η Δανία (11%) έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης προσωπικών αποταμιεύσεων παρουσιάζονται στην Εσθονία (21%), στη Βουλγαρία (20%), στη Σλοβενία (20%) και στη Ρουμανία (19%) και τα χαμηλότερα στη Δανία (9%), στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Φινλανδία και στη Γαλλία (και οι πέντε 10%).

Η ανεργία ή η μερική ανεργία αναφέρονται ως οικονομικό πρόβλημα στην Αυστρία και στην Κροατία (και οι δύο 16%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη Μάλτα (6%) και στο Λουξεμβούργο (7%).

Η δυσκολία στην πληρωμή ενοικίου, λογαριασμών ή τραπεζικών δανείων είναι συχνότερη στην Κύπρο (15%) και στην Ελλάδα (14%) και λιγότερο συχνή στη Δανία και στο Λουξεμβούργο (και οι δύο 4%).

Οι ερωτώμενοι έχουν ζητήσει οικονομική βοήθεια από φίλους στη Ρουμανία (10%), στη Λετονία, στην Ουγγαρία, στην Κύπρο, στην Κροατία και στη Βουλγαρία (και οι πέντε 9%) και τα χαμηλότερα ποσοστά τα συναντάμε στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία και την Αυστρία (και οι τρεις 4%).

Τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικής δυσκολίας για ποιοτικά και αξιοπρεπή γεύματα παρουσιάζονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (και οι δύο 8%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στη Δανία (2%).

Η Πολωνία, η Σουηδία, η Ουγγαρία και Ρουμανία έχουν το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων που αντιμετώπισαν πτώχευση (3%).

Συνοψίζοντας για την ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά των ερωτηθέντων που έχουν αντιμετωπίσει κάποιο είδος οικονομικών προβλημάτων παρατηρήθηκαν στην Κύπρο και στην Ελλάδα (και οι δύο 89%), στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία (και οι δύο 88%) και στη Ρουμανία (85%), ενώ τα χαμηλότερα στη Δανία, στο Λουξεμβούργο (και οι δύο 46%) και στην Ολλανδία (52%).

Οικονομικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το 19,6% δηλώνει ότι έχει απώλεια εισοδήματος, το 14,5% ότι χρησιμοποιεί προσωπικές αποταμιεύσεις, το 14,3% ότι βιώνει ανεργία ή μερική ανεργία, το 13,7% ότι έχει δυσκολίες στην πληρωμή ενοικίου, λογαριασμών ή τραπεζικών δανείων, το 9,9% ότι δεν έχει οικονομικά προβλήματα, το 7,9% ότι έχει ζητήσει δανεικά από φίλους, το 5,7% ότι έχει δυσκολία σε ποιοτικά και αξιοπρεπή γεύματα και το 2,2% ότι αντιμετωπίζει πτώχευση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.