«Εργαλείο» για μικρομεσαίους το ΕΣΠΑ!

Πιο γρήγορα η απόδοση των επιδοτήσεων και μικρότερη αναμονή για την ένταξη επιχειρήσεων

– Απλουστευμένη και λιγότερο χρονοβόρα η όλη διαδικασία

– Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης για 12 δράσεις…

Πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποτελεί αναμφίβολα το ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου η χώρα μας μπορεί να αντλήσει πόρους, τόσο για την επίτευξη σημαντικών έργων, όσο κυρίως και για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όμως δυστυχώς τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συχνά ορθώνονται καθυστερούν (πολλές φορές ακόμη και με ορατό κίνδυνο απώλειας) τις εκταμιεύσεις, με αποτέλεσμα όλα να λειτουργούν στον… αυτόματο πιλότο, ενώ οι μικρομεσαίοι – και ιδιαίτερα οι νέοι – που έχουν επενδύσει σ’ αυτή τη βοήθεια, να βρίσκονται σε απόγνωση, αφού μπλοκάρει όλο το σύστημα και δεν μπορούν να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους.

Σ’ αυτό έρχεται να βάλει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τέλος (!) το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, απλοποιώντας τις διαδικασίες σε 12 δράσεις επιχειρηματικότητας (κλειστές και ανοιχτές) με βασικό στόχο να επισπευσθούν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η απορρόφηση του προγράμματος.

Αποκαρδιωτική η εικόνα!
Η εικόνα της Ελλάδας σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών παραμένει ακόμη αποκαρδιωτική, και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η χώρα μας είναι «πρωταθλήτρια» στην γραφειοκρατία, αφού βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούργιο για όλους όσους συναλλάσσονται καθημερινά με τις διάφορες υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των οποίων πολλές φορές κάνουν τους πολίτες να… βγουν από τα ρούχα τους! Στην «ουρά» για την έκδοση ενός δικαιολογητικού, με τον φάκελο συνεχώς να διογκώνεται γιατί όλο και κάτι ακόμη θα ζητηθεί από τον πολίτη ως προαπαιτούμενο για την τελική έγκριση! Πολύωρη ταλαιπωρία, πολλές εργατοώρες  χαμένες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Δώδεκα αποφάσεις 
Την παραπάνω θλιβερή πραγματικότητα επιχειρεί να ομαλοποιήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την υπογραφή δώδεκα υπουργικών αποφάσεων για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020,που αντιστοιχούν σε 2,1 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Αναλυτικότερα:

Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις τέσσερα για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις (από οκτώ στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και 10 για ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νομικές μορφές) και σε πέντε για την τελική εκταμίευση επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα, θα απαιτούνται μόνο:

Για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις: φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα, πρόσφατη εκτύπωση ΚΑΔ της επιχείρησης από το TAXISnet, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού και μία Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου, η οποία αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητούνταν έως σήμερα.

Για την τελική εκταμίευση: όπως για τις ενδιάμεσες, με μόνο επιπρόσθετο το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το ΓΕΜΗ.

Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τα θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις δικαιούχους επιχειρήσεις. Εφεξής, αντί να ζητείται από τους δικαιούχους για την πληρωμή τους η προσκόμιση -σε έντυπη μορφή- εκατοντάδων ατομικών δικαιολογητικών εργασιακής απασχόλησης, τα στοιχεία θα παρέχονται πλέον μηχανογραφικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αυτά καταχωρούνται ήδη υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (διαλειτουργικότητα με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ΠΣΚΕ). Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης δυνατότητας αφενός εξοικονομούνται ώρες εργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αφετέρου ενισχύεται το αξιόπιστο και αδιάβλητο των χρησιμοποιούμενων στοιχείων.

Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, καθώς θα μπορούν να επιλύονται με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), χωρίς να συγκροτούνται και να γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά όργανα. Η συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης δράσεων παραμένει ως δυνατότητα, εφόσον αυτή απαιτηθεί, για ειδικά ή βαρύνοντα θέματα.

Η απλούστευση των διαδικασιών, όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου, αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που δρομολογήθηκαν το τελευταίο επτάμηνο, με τη στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του Γενικού Γραμματέα Δημ. Σκάλκου, με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και την Ειδική Γραμματέα, Νίκη Δανδόλου, για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Υπογραμμίζεται ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία πόροι ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ.

Δηλώσεις
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης σε δηλώσεις του τόνισε χαρακτηριστικά: «Με τις σημερινές παρεμβάσεις εξαλείφεται σε μεγάλο βαθμό η χρονοκαθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί από την αρχή του ΕΣΠΑ 2014-2020 ειδικά στην επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικότερα στο σύνολο του κρίσιμου για την οικονομία αυτού Προγράμματος, η απορρόφηση του οποίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (ΟΠΣ ΕΣΠΑ), από 17,94% τον Ιούλιο του 2019 ανέρχεται σήμερα στο 32,48%, με τη σημαντική συνδρομή βεβαίως και των υπηρεσιών μας. Η προσπάθειά μας είναι συνεχής και ο κύκλος των ενεργειών δεν σταματάει εδώ, αλλά θα ολοκληρωθεί με παρόμοια παρέμβαση και επίσπευση στις διαδικασίες που εφαρμόζονται και στα άλλα στάδια, δηλαδή του ελέγχου τυπικής πληρότητας, της αξιολόγησης και της ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑνΕΚ».

Από την πλευρά της η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, Νίκη Δανδόλου, υπογράμμισε ότι έγινε: «ένα ουσιαστικό βήμα για την επίσπευση και διοικητική απλούστευση διαδικασιών του ΕΣΠΑ που θα μας επιτρέψουν να αποδώσουμε συντομότερα τις πολύτιμες επιδοτήσεις προς τις δικαιούχους επιχειρήσεις, ειδικά σε αυτήν τη μετά κρίση εποχή. Ξεκινώντας από την υλοποίηση (πληρωμές, τελική εκταμίευση) και στη συνέχεια περνώντας, μέσα στο πρώτο αυτό εξάμηνο του 2020, στον τερματισμό των μεγάλων αναμονών για την ένταξη των επιχειρήσεων. Είναι προφανές ότι οι ισχύουσες ελεγκτικές απαιτήσεις και τα πρότυπα διαφάνειας δεν ακυρώνονται σε κανένα σημείο με τις νέες τροποποιήσεις».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.