Δ. Βακαλόπουλος: Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αρκεί να δράσουμε

Ομιλία Δημήτρη Βακαλόπουλου, Δικηγόρου, υποψήφιου συμβούλου Δ.Σ.Α.*

Φίλες και φίλοι,

Είναι πράγματι μεγάλη η χαρά μου για τη σημερινή εκδήλωση όχι μόνο γιατί βλέπω πολλούς φίλους και φίλες που μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια προβλήματα, αλλά κυρίως επειδή βλέπω πολλούς αποφασισμένους ανθρώπους.

Αποφασισμένους ανθρώπους να αλλάξουν τα πράγματα και να πουν ένα ηχηρό «Φτάνει» πια στην απαξίωση και στην περιθωριοποίηση του Δικηγόρου.

Ο Νίκος ο Κουτκιάς περιέγραψε με τον πλέον ξεκάθαρο και σοβαρό τρόπο τόσο τη ζοφερή πραγματικότητα όσο και τη διαφορετική αντίληψη του Συνδυασμού μας για τη λειτουργία του ΔΣΑ.

Και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η Πυξίδα από την πρώτη στιγμή επέλεξε την κατάθεση σοβαρών και εφαρμόσιμων προτάσεων για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό και με την εμπειρία 15 χρόνων στο ασφαλιστικό δίκαιο και ειδικότερα σε νομικές υπηρεσίες ασφαλιστικών Ταμείων και σήμερα του ΕΦΚΑ θα μου επιτρέψετε να κάνω μία συνοπτική αναφορά των βασικών μας θέσεων για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως δικηγόροι: το ασφαλιστικό:

Συγκεκριμένα προτείνουμε τη Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου προαιρετικής συμμετοχής κατ’εφαρμογή του ν.3029/2003, που θα αντικαταστήσει τον κλάδο εφάπαξ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, με διανομή στα μέλη του υπάρχοντος αποθεματικού αυτού. Ως γνωστόν οι δικηγόροι-μέλη του ΔΣΑ επιβαρύνονται με εισφορά 4% επί των εισοδημάτων τους υπέρ του κλάδου εφάπαξ, σε αντίθεση με τους λοιπούς δικηγόρους, άλλων δικηγορικών συλλόγων, που έχουν ήδη προχωρήσει σε δημιουργία επαγγελματικών ταμείων. Παρόλο που την διαφοροποίηση των εισφορών την προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου , η εν λόγω διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού μόλις τώρα παραδόθηκε η σχετική αναλογιστική μελέτη στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή προς έγκριση, επιβαρύνοντας άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος επί τόσους μήνες με το 4% των εισοδημάτων μας.
Για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΤΕΑΔ, νυν ΕΤΕΑΕΠ, που επιβαρύνονται οι δικηγόροι με ποσοστό 7% προκρίνουμε είτε τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση, με κατάργηση του σχετικού ποσοστού 7%, είτε την κατάργηση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και ενσωμάτωση αυτού στον ΕΦΚΑ, με μείωση των αντίστοιχων ποσοστών.

Για να πάρουν ανάσα όλοι οι δικηγόροι όπου επιβαρύνονται πολλές φορές μέχρι και 80% του εισοδήματος προτείνουμε την κατοχύρωση ανωτάτου πλαφόν σε ποσοστό επί του οικογενειακού εισοδήματος που θα επιβαρύνεται μέσω των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Θυμίζουμε επίσης ότι στη Γερμανία εφαρμόζεται ήδη αυτό με ποσοστό συνολικής επιβάρυνσης στο ατομικό εισόδημα στο 35% περίπου. Επαναλάμβανω 35%….

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, όποιος καταβάλει ετησίως την ανώτατη εισφορά περίπου εξ ευρώ 11000, θα έχει ποσοστό αναπλήρωσης στις συντάξιμες αποδοχές του 30% περίπου, ενώ αυτός που καταβάλει την μικρότερη, 3000 ευρώ περίπου, θα  έχει ποσοστό αναπλήρωσης στις συντάξιμες αποδοχές του 70% περίπου προτείνουμε την εξισορρόπηση των άνω ποσοστών αναπλήρωσης, σύμφωνα και με τις αρχές της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας εισφορών-παροχών. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η δημιουργία ασφαλιστικών κλάσεων-κατηγοριών επί των εισοδημάτων των δικηγόρων, με αντίστοιχη μείωση των ποσοστών των ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τρείς ασφαλιστικές κλάσεις, όπου ο κάθε ασφαλισμένος δικηγόρος θα μπορούσε κατ’επιλογή του, να υπαχθεί στην κατώτερη με μείωση των ποσοστών εισφορών, που σήμερα ανέρχονται για κύρια και επικουρική σύνταξη στο 27%, φτάνοντας μέχρι την εισφορά μισθωτού, σε ποσοστό 12,72%, ως κατώτερη ασφαλιστική κλάση, με προφανή μείωση βέβαια των προσδοκώμενων συντάξιμων αποδοχών. Για τους εμμίσθους δικηγόρους η σχετική μείωση να αφορά μόνο την εισφορά ασφαλισμένου και όχι αυτή του εργοδότη.

Σχετικά με τις εισφορές υγείας υπέρ ΕΟΠΥΥ με το υπερβολικό 7,10% επί των εισοδημάτων προτείνεται η διαφοροποίηση ανάλογα με τις παροχές προς τους ασφαλισμένους, ως κίνητρο ασφάλισης και δήλωσης εισοδημάτων.

Επιβάλλεται η άμεση αποπληρωμή των ήδη καθυστερούμενων οφειλών του ΤΠΔΑ, οι οποίες αν και έχουν εκκαθαριστεί δεν καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ, παρόλο που είναι στα όρια της παραγραφής.

Προτείνουμε την παράταση της τριετίας της έκπτωσης των μειωμένων συντελεστών στις καταβαλλόμενες εισφορές.

Επίσης την  αύξηση σε ορισμένες κατηγορίες γραμματίων προκαταβολής εισφορών, προκειμένου να επωφεληθούν οι δικηγόροι από τον προβλεπόμενο συμψηφισμό αυτών με την καταβαλλόμενη εισφορά τους, κατοχυρώνοντας και την αμοιβή τους.

Με δεδομένη τη θετική εξέλιξη του ομαδικού ασφαλιστηρίου για την υγεία, που πέτυχε ΔΣΑ, πρέπει να ανευρεθεί ανάδοχος ανάλογου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού προγράμματος και το καταβαλλόμενο ετήσιο ασφάλιστρο για την συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να εκπίπτει από το εισόδημα του δικηγόρου.

Διεκδικούμε την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης ,για την διεκδίκηση ικανού ποσοστού αναπλήρωσης στην προσδοκώμενη δεύτερη σύνταξη είτε την ικανή προσαύξηση στην κύρια σύνταξή τους, βάσει των ετών ασφάλισής των εμμίσθων δικηγόρων προ του 1993, οι οποίοι ασφαλίζονταν σε δύο ταμεία.

Με δεδομένο ότι η ασφαλιστική υποχρέωση κάθε δικηγόρου γίνεται μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και του συστήματος TAXIS, και το υπερβάλλον ποσό μεταφέρεται στην νέα χρήση του επομένου έτους, προτείνεται ο αυτόματος και ηλεκτρονικός συμψηφισμός αυτού με κάθε ασφαλιστική ή φορολογική υποχρέωση του δικηγόρου.

Άμεση έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, ώστε να λαμβάνουν οι δικηγόροι επίδομα ανεργίας, από την στιγμή, που εδώ και έξι χρόνια καταβάλουν εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ

Να αυξηθεί το όριο του ακαθάριστου εισοδήματος για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, από το ποσό των 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, στις 25.000 ευρώ, που είναι ο μέσος όρος που απαιτείται για την επιβολή ΦΠΑ στην ΕΕ.

Να θεσπιστεί αφορολόγητο όριο, να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος, άλλως να αφαιρείται από τον οφειλόμενο φόρο και να μην προστίθεται σε αυτόν.

Προτείνουμε τη καθιέρωση προγράμματος απασχόλησης δικηγόρων, αξιοποιώντας και τα σχετικά κοινοτικά κονδύλια, όπου οι καταβαλλόμενες εισφορές θα επιδοτούνται σε ποσοστό 50% για τρία έτη, από την πρόσληψη δικηγόρου και 25% για τα επόμενα τρία έτη, όπως τα προγράμματα αυτά συνήθως προβλέπουν.
Επίσης τη Δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και επαναδραστηριοποίηση του ΚΕΚ Θέμις υπό την εποπτεία του ΔΣΑ, όπου μεταξύ άλλων θα παρέχεται και πιστοποίηση πχ στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, στα προσωπικά δεδομένα, στην είσπραξη απαιτήσεων κτλ.

Τέλος προτείνεται η συμμετοχή των δικηγόρων επ’ αμοιβή σε όλες τις διοικητικές επιτροπές και δημόσιες υπηρεσίες και ελέγχους, όπου απαιτούνται και νομικές γνώσεις πχ Επιτροπές ΕΦΚΑ, που αντικατέστησαν τις τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πειθαρχικά συμβούλια, στη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου της ΑΑΔΕ κτλ

Φίλες και φίλοι,

Τις επόμενες 34 ημέρες θα πραγματοποιήσουμε όλοι μαζί μία μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και διαλόγου με όλους τους συναδέλφους για να τους πείσουμε καταρχήν ότι πρέπει να ψηφίσουν και δεύτερον ότι μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα.

Ότι υπάρχει ελπίδα.

Αυτό ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχει ελπίδα είναι και ο λόγος που με ώθησε προσωπικά να συμμετέχω ενεργά σε αυτή την προσπάθεια.

Πίστευα και πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αρκεί να αποφασίσουμε να δράσουμε.

Με την εμπειρία των 22 χρόνων στη μάχιμη δικηγορία,

Με την πεποίθηση ότι πρέπει η Δικηγορία να αποκτήσει επιτέλους το κύρος και το σεβασμό που της αναλογούν.

Με τη δέσμευση ότι το αποκλειστικό και μόνο κίνητρο των αποφάσεών μας θα είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Δικηγόρου.

Ζητάω την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας στην Πυξίδα.

Καλή επιτυχία σε όλους, καλή δύναμη και καλό αγώνα.

Να είστε βέβαιοι ότι η Πυξίδα θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών.

* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.Α. με την ΠΥΞΙΔΑ- ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.